Privacy Policy

Aktualisiert am: 24.01.2022, Version: 1.0

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „ Zásady ochrany osobních údajů “ nebo „ Zásady “) pkommissionjí způsob, jakým společnost Macromo sro, se sídlem Jeseniova 2760/56f, Žižkov, 130 00 Pra ha 3, IČ: 14031493, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 359192 (dále jen „ Macromo “ nebo „ my “) schromažďuje, zpracovává a chrání Vaše osobní údaje. Macromo ist der Ansicht, dass die Vertragsparteien sich mit der Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zufrieden geben müssen.

Nachdem Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Zeit zu nehmen, wenden Sie sich an Macromo und suchen Sie nach einer neuen Website Sahují tyto Zásady nebo odkaz na ně. Wenn Sie sich für eine neue Website entschieden haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Partner und kontaktieren Sie uns erneut über die Website ánek nebo jiným způsobem. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, die Zeit zu verlieren, wird Macromo die Zeit verlieren und die Zeit verlieren.

Im Laufe der letzten Jahre haben die Kunden ein bestimmtes Produkt ausgewählt, das noch nicht vollständig ausgewählt wurde ochrany osobních údajů.

Společnost Macromo v žádném případě nezpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytnutí zdravotních služeb anebo lékařské rady. Informieren Sie sich auf der Web-Seite von Macromo. Wenn die Umgebungstemperatur erreicht ist, wird sie nicht mehr benötigt.

Ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů platí od výše uvedeného data účinnosti.

I. Jaká Daten zpracováváme?

Klicken Sie auf Macromo, um die Website zu besuchen, klicken Sie auf die Website, klicken Sie auf E-Mail-Adresse, klicken Sie auf „Newsletter“ und klicken Sie auf „Weitere Informationen zu Ihrer Website“. Diese Kategorie wird in folgende Kategorien unterteilt:

 • identifikační údaje: například jméno, příjmení, přezdívka, datum narození
 • Kontaktadressen: Adresse, Telefonnummer, E-Mail
 • Ich informiere Sie über den aktuellen Newsletter,
 • Informieren Sie sich darüber, ob Sie Ihre Website bevorzugen,
 • Platební údaje,
 • Informieren Sie sich über Ihre DNA und Ihren Aufenthaltsort
 • údaje vypovídající o vašem rasovém nebo etnickém původu
 • Jakékoliv další informace, které se s námi rozhodnete sdílet.

II. Jak zpracováváme Vaše Daten?

Klicken Sie auf die Web-Seite, in der Macromo nicht auf die Anwendung zugreifen kann. Macromo, zpracováváme Vaše údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření Vašeho účtu, jako například jéno, příjmení, email a podobně. V Macromo nahm den Kontakt zum Kunden auf, stellte ihn vor die Frage, ob er sich um ihn gekümmert habe, und habe den Kontakt mit ihm aufgenommen, ihn mit dem Namen des Kunden identifiziert.

Objednáním si zboží anebo vytvořením si účtu v aplication Macromo nebo webové stránce Macromo vsstupujete do smluvního vztahu se společností Macromo. Um sicherzustellen, dass die Software nicht ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie sie erneut verwenden. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Soweit ich weiß, müssen Sie sich mit den erforderlichen Informationen vertraut machen, die genetische Analyse Ihrer Genetik durchführen und sich an ein neues Labor wenden. Die DNA wurde im Labor extrahiert, sie wurde nach der Untersuchung benannt, und die DNA-Analyse wurde bereits durchgeführt, und die DNA-Analyse wurde durchgeführt, nachdem die DNA-Analyse durchgeführt wurde. Ich möchte Sie darüber informieren, ob Sie Ihren Aufenthaltsort verlassen haben, die genetische Information erforderlich ist, um eine erneute Diagnose zu stellen, oder wenn Sie eine neue Person aufsuchen. Pro účely spárování s naší applikation rovněž zpracováme kód testovací sady DNA. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, müssen Sie die erforderlichen Informationen erhalten. Informieren Sie sich über die folgenden Kategorien und erhalten Sie weitere Informationen. Gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO ist eine proto jejich zpracování vykonáváme na právním základě Vašeho výslovného souhlasu dle čl. Gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO ist es erforderlich, dass Sie auf der Website Ihrer Website keine Einwände erheben. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kontaktováním nás na adrese info@macromo.org, avšak odvolání tohoto souhlasu bude mit za následek to, že Vám nebudeme schopni Vámi objednané služby poskytnout. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Eltern mit Informationen über die Gesundheitsfürsorge, die Genetik und die Notwendigkeit, sich zu schädigen, entschuldigen müssen.

Společnost Macromo může Vaše údaje použít pro marketingové účely, tj. Sie möchten, dass Ihr Newsletter keine Marketing-Kommunikation erfordert. Tato komunikace je vykonávána ve smyslu platných právních předpisů. Reklamieren Sie eine Marketing-Kommunikation, die Sie benötigen, um Ihre Anfrage zu beantworten, bevor Sie eine E-Mail an die Website senden, die noch nicht verfügbar ist ůsobem. Bevor Sie Ihre Marketing-Aktivitäten durchführen, müssen Sie Ihre Meinung ändern. 6 (1) a) DSGVO, vor § 7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Im Rahmen einer personalisierten Marketing-Kommunikation müssen Sie sich für eine erfolgreiche Marketing-Kommunikation entscheiden. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.

Wenn Sie Ihren Newsletter-Marketing-Newsletter nutzen möchten, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse mit einer E-Mail-Adresse versehen, um eine elektronische Kommunikation zu ermöglichen. Der Pfarrer des Gemeinderats wendet sich an die Adresse info@macromo.org. Als ich herausfand, dass Macromo dies nicht getan hätte, hätte ich es nicht geschafft, meine Meinung zu ändern, aber ich habe es nicht getan.

In der nächsten Woche müssen Sie sich mit der Zeit zufrieden geben, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen Viele Menschen sind in der letzten Zeit ihrer Arbeit nachgegangen. Um den Namen zu ändern, müssen Sie Ihren Computer mit der Zeit zufriedenstellen. Bevor Sie sich die Zeit nehmen, die Zeit zu verlieren, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie brauchen. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

III. Cookies dienen zur Überwachung der Technologie auf Ihrer Website.

Wenn Sie eine Website mit Cookies besuchen, die Sie über Ihre Website informieren möchten, müssen Sie sich Ihre Website ansehen. Soubory-Kekse haben den Text der Soubory-Karte nicht gelöscht, sie werden jedoch nicht gelöscht. Soubory-Kekse können nur dann verwendet werden, wenn das Webbrowser-Konto geöffnet ist. Wie ich finde, ist es nicht einfach, ein Webbrowser zu finden. So können Sie Cookies für statistische und analytische Zwecke verwenden, bevor Sie die Überwachung durchführen, z Keine Personalisierung.

Používáme následující typy souborů cookie:

(i) základní (nezbytné) soubory cookie, které jsou nezbytné pro zajištění přístupu k našim webovým stránkám a pro poskytování Vámi výslovně požadovaných služeb, umožňují základní funkce webových stránek, jako je označování Vašich datových vstupů, správa sítě a přístupnost; (Pokud jsou tyto soubory cookie zakázány, naše webové stránky nemusí fungovat správně);

(ii) analytische (výkonnostní) soubory cookie nám pomáhají analyzovat, Jak se pohybujete na šich webových stránkách a jaký obsah je for našivatele relevantní. Die von mir erstellten Browser-Navigationsdateien werden auf der Website/in der jeweiligen Anwendung automatisch angezeigt (automatische Datenerfassung, Protokollierung und Zugriff auf die Datenbank in der tatsächlichen Situation). Analysieren Sie den Cookie, indem Sie ihn mit einem zlepšování výkonu vergleichen.

(iii) Wenn Sie eine Cookie-Funktion verwenden, um die gewünschte Leistung zu erzielen, müssen Sie nur noch wenige Minuten in Anspruch nehmen, bevor Sie Ihr bevorzugtes Menü öffnen, indem Sie eine E-Mail senden und dann automatisch eine neue Formel erstellen, um eine persönliche Note zu erhalten, Nickerchen říklad živé chaty, videa a používání sociálních édií jako například Hotjar, Leady.cz;

(iv) Reklamieren Sie ein Cookie, das von einem anderen Benutzer als einem anderen Benutzer verwendet werden kann, indem Sie Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag, TikTok Pixel und UET Tag verwenden.

Prostřednictvím souborů cookie můžeme shromažďovat následující údaje: IP-Adresse, Zugriff, gesperrter Pfad, Nastavení-Prohlížeče, Betriebssystem, Informationen oder die URL einer neuen Webadresse Informieren Sie sich über Tom, wenn Sie wissen, dass Ihr Webbrowser noch nicht fertig ist odezvy stránek, chyby při stahování, délku návštěv určitých stránek, informace or interakci se stránkami (například rolování, clickí to najetí myší).

Bevor Sie eine Website besuchen, informieren Sie sich bitte über die Cookie-Suche und sehen Sie sich diese Website an. Das Banner wurde um ein Vielfaches erweitert, und der Cookie wurde von Macromo gelöscht. Nastavení můžete kdykoli změnit a svůj souhlas odvolat prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů, uvedeného v dolní části našich webových stránek.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun müssen, müssen Sie sich mit der Zeit zufrieden geben und sich auf die Suche begeben, aber Sie können nicht auf Mobilgeräte zugreifen, sie müssen analytisch sein, es ist nicht möglich, sie zu reklamieren základě Vašeho souhlasu ve smyslu čl. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Bevor Sie den Cookie-Vorgang löschen, müssen Sie ihn mit einem Klick auf den Bildschirm öffnen. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wenn Sie einen Cookie haben, können Sie ihn nicht mit einem anderen Cookie bezahlen, wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben. Nachdem Sie ein Cookie erstellt haben, können Sie den Cookie nicht löschen.

Wenn Sie nicht wissen, welche Kekse Sie benötigen, müssen Sie Ihre Lieblings-Kekse aufwärmen, bevor Sie die Kekse in die Höhe treiben názvem Správa souhlasu s Kekse.

Zablokování souborů-Keks

Wenn Sie möchten, dass die Cookie-Einstellungen nicht korrekt sind, müssen Sie die benötigten Cookies verwenden, bevor Sie die gewünschte Konfiguration vornehmen. Nachdem Sie die Parametrierung geändert haben, wird die Konfiguration des Cookies angezeigt, wenn Sie auf „Vorbereitung“ oder „Nachricht“ klicken. Wenn Sie ein Cookie erhalten möchten, müssen Sie die Funktion Ihres Webbrowsers nutzen (Sie müssen das Cookie nicht sofort aufrufen, es muss jedoch mit der ersten Web-Seite verbunden sein).

Wenn Sie ein neues Cookie installieren möchten, müssen Sie nicht darauf achten, dass ein neues Cookie installiert wird. Přesný postup závisí na tom, jaký prohlížeč používáte:

Ihr Mobilgerät kann nur dann verwendet werden, wenn Sie ein neues Konto haben (Sie erhalten eine gültige Identifikationsnummer) und können sich an die Adresse https://www.networkadvertising.org/mobile-choice/ wenden.

Kromě toho můžít nástroj třetí strany pro odhlášení z cílené reklamy. Mezi dostupné nástroje třetích stran pro odhlášení patří Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative und European Interactive Digital Advertising Alliance (Evropa).

Bitte beachten Sie, dass Sie sich bei der Suche nach einem Webauftritt (z. B. mit einem Klick auf die Seite) anmelden müssen, bevor Sie mit der Anmeldung beginnen Download der aktuellen NAI Mobile Choices-App.

IV. Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat?

Obecně platí, že osobní údaje se uchovávají tak dlouho, jak je to nezbytné účel, pro který byly zpracovány. Jetzt, da Macromo dies nicht getan hat, müssen Sie sich die Zeit nehmen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Wenn Sie ein Problem mit dem Gerät haben, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie benötigen, um das Problem mit Macromo zu lösen. Im Laufe der Zeit, wenn Sie sich auf den ersten Blick befinden, müssen Sie sich die Zeit nehmen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, bevor Sie Ihr Geld verdienen, bevor Sie es sich leisten können. Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu ve smyslu čl. 6 (1) a) DSGVO, budou Vaše osobní údaje po odvolání souhlasu vymazány. Sie müssen sich nur an die Adresse info@macromo.org wenden. Ich möchte Ihnen gerne sagen, dass ich Ihnen schon jetzt die Möglichkeit gegeben habe, Ihnen ein neues Zuhause zu bieten, und dass Sie sich die Zeit genommen haben, bis ich Ihnen die Gelegenheit gegeben habe Plné vymazání Vašich osobních údajů. Es ist nicht zu erwarten, dass die Kosten vor dem Kauf nicht gelöst werden.

Die meisten Macromo-Mitarbeiter sind nicht in der Lage, die erforderlichen Informationen zu erhalten, sie sind nicht für den Fall relevant, sie werden von der Firma nicht mehr benötigt.

Wenn Sie eine Web-Seite aufrufen, die Sie nicht benötigen, müssen Sie sich anmelden. Požádat o výmaz Vašeho účtu můžete kdykoliv.

V. Sdílení údajů, zpracovatelé a transfery do třetích zemí

Was Sie brauchen, ist, dass Sie sich an einem Ort befinden, an dem Sie sich gerade befinden:

 • údaje jsou nezbytné pro poskytování služeb Macromo,
 • na základě Vašeho souhlasu,
 • svěření osobních údajů zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Macromo,
 • Der Macromo-Einsatz besteht darin, dass die benötigte Zeit nicht in der Lage ist, Organe oder Geräte zu verwenden.

Zpracovatelé

Macromo využívá služby ověřených dodavatelů (dále jen „Zpracovatelé“), kteří nám pomáhají při poskytovaní našich služeb. Tito Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na základě pokynů od společ Nosti Macromo. V Macromo používáme následující kategorie Zpracovatelů:

 • Hosting,
 • analytische Analyse,
 • marketingové nástroje,
 • IT-Nástroje,
 • Ich habe einen Vertrag mit meinen Partnern geschlossen, ich habe keine Ahnung, wer ich bin (viele Laboratorien, ich habe die DNA meines Sohnes überprüft),

Transfery do třetích zemí

In der nächsten Woche ist Macromo vor der Eröffnung des EU-/Europäischen Hospodenbüros vertreten. Es ist erforderlich, dass Sie die Daten nicht verwenden, sondern gegen die DSGVO verstoßen. Um die Namensnennung zu ändern, müssen Sie sich auf die Evropská komise vydala rozhodnutí verlassen, Sie müssen eine Reihe von zusätzlichen Informationen erhalten, aber Sie müssen die Standarddaten der Ev ropskou komisí a/nebo jiné mechanismy přenosu, které zajišťují odpovídající záruky s ohledem na ochranu Vašich osobních údajů. Wenn Sie sich die Daten nicht ansehen, müssen Sie sich mit der DSGVO zufrieden geben.

Máte právo obdržet kopii standardních smluvních doložek („SCC“), které jsme uzavřeli s našimi zpracovateli, kteří jsou usazeni mimo EU/EHP a kteří jsou využíváni pro předávání osobních údajů mimo EU/EHP. Wenn Sie SCC-Kopie kaufen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an info@macromo.org.

VI. Bezpečnost dat

Der Macromo-Enthusiast muss sich darum kümmern, dass die Zeit, in der er sich befindet, nicht vollständig ist. Proto společnost Macromo přijala odpovídající technická a organizační opatření, s cílem zabezpečit osobní údaje zpracovávané společností Macromo, včetně např.:

 • Daten verschlüsseln,
 • Sie können die Daten in Ihrem Browser speichern (negatives Level, Systemprotokoll, politische Einstellung)
 • Implementieren Sie die benötigten Daten, um sie vor der Installation zu schützen, kde jsou Datenverarbeitung (Kontrolle vor der Installation),
 • Automatisches und manuelles QA-Testen,
 • Sie haben den Vorteil, dass Sie Ihr eigenes Geld verdienen.

Tato opatření vás nezbavují povinnosti přijmout vhodná opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. Meli byste mimo jiné pravidelně měnit svá hesla. Auf der anderen Seite können Sie sich keine Sorgen machen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen ní údaje dalším osobám. Společnost Macromo vás nikdy nebude žádat or Vaše heslo v žádné nevyžádané komunikaci. Bitte informieren Sie sich über die Möglichkeit, Ihr Gerät neu zu befüllen.

VII. Vaše práva

Wir haben die EU-Verordnung 2016/679 („DSGVO“) zum Abschluss gebracht.

Právo na přístup

Ich habe ihn zuvor mitgeteilt, dass er Tom gehört hat, und dann hat Macromo ihn gebeten, ihn zu kontaktieren. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@macromo.org. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Informationen erhalten:

 • účely zpracování těchto údajů,
 • Kategorie dotčených osobních údajů,
 • Es gibt keine Kategorie, die Sie nicht kennen,
 • pokud možno dobu, po kterou budou Vaše osobní údaje uchovávány, nebo alespoň kritéria, která tuto dobu určují,
 • Es ist nicht möglich, dass die Person, die Sie brauchen, eine Person ist, die Sie nicht kennen, aber nicht wissen, was Sie brauchen,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • Informieren Sie sich über Ihren Aufenthaltsort, které nejsou získávány přímo od vás, a
 • Informieren Sie sich über die Existenz automatischer Informationen, včetně profilování

Právo na opravu (doplnění)

Bitte beachten Sie, dass Sie keine weiteren Informationen benötigen.

Právo na výmaz (na zapomenutí)

Bevor Sie sich auf die Suche nach einem neuen Gerät machen, müssen Sie es mit einem Klick auf den Bildschirm verbinden, bevor Sie es löschen. Als erstes muss Macromo jedoch feststellen, dass er nicht in der Lage sein wird, die Arbeit zu erledigen, bevor er mit der Arbeit begonnen hat. Wenn die Situation noch nicht erreicht ist, müssen Sie sich die Zeit nehmen, bevor Sie sich auf den Weg machen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Právo na omezení zpracování

V daných případech, jako je např.

 • pokud přesnost osobních údajů zpochybňujete, a to po dobu, která nám umožní přesnost osobních údajů ověřit,
 • Zpracování je protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem svých osobních údajů a požadujete omezení jejich používání,
 • Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob Sie etwas wissen wollen oder nicht, aber Sie können sich keine Sorgen machen, dass Sie sich nicht sicher sind.
 • Als erstes haben Sie die Möglichkeit, sich in Ihrem Profil zurechtzufinden, ein Dokument, das Sie nicht kennengelernt hat, und das noch nicht abgeschlossen ist.
můžete požádat o omezení zpracování.


Právo na přenositelnost údajů

Das bedeutet, dass es sich um ein Produkt handelt, das aus einer Struktur besteht, mit der Sie die gewünschte Form erreichen können, und bei der Sie vorab nicht wissen, was Sie tun müssen, um die Technik zu testen. Als erstes haben wir uns vor der Eröffnung noch einmal umgedreht, als ich noch nie zuvor geschaut hatte, bis ich mich auf den Weg gemacht hatte.

Právo vznést námitku

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, in der Sie sich die Situation vorstellen, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft zu verbessern, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie benötigen, und Sie werden sich nicht für die Zukunft entscheiden ěných zájmů společnosti Macromo, včetně profilování.

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, bis Sie ein Omen haben, können Sie sich darauf verlassen, dass die Macromo-Gruppe nicht mit der Zeit beginnt, bevor Sie sich auf den Weg machen Sie können Ihr Kind vor der Abreise oder vor dem Ausruhen schützen.

Es ist nicht möglich, die einzelnen Geräte automatisch zu automatisieren

Bevor Sie mit der automatischen Überwachung beginnen, müssen Sie Ihr Profil überprüfen, bevor Sie Ihre Daten löschen können. Zu neplatí, pokud rozhodnutí:

 • Es ist nicht möglich, die meisten von Ihnen verwendeten Macromo-Geräte zu verwenden
 • Ich habe die Möglichkeit, eine bestimmte Zeit zu verbringen, bevor ich mich auf die Reise begebe; nebo
 • Je založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Der Macromo-Modus ist nicht automatisch aktiviert und wird von vielen Benutzern automatisch aktiviert. Zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit kann Macromo Cookies auf eine neue Technologie umstellen, sodass Sie ein bestimmtes Profil erstellen können. Informieren Sie uns darüber, dass ich Ihnen die Möglichkeit gegeben habe, ein Cookie zu erstellen, bevor Sie ein Cookie erhalten, das Sie in Kapitel III erhalten haben. Soubory Cookie těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Právo podat stížnost

Wenn Sie zu Hause sind, kontaktieren Sie mich bitte, wenn Sie ein Problem mit mir haben. Wenn Sie sich für die DSGVO entscheiden, wenden Sie sich bitte an die Adresse Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tschechische Republik.

VIII. Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie sich für eine erneute Anmeldung anmelden möchten, wenden Sie sich bitte an info@macromo.org.

Wenn Sie möchten, dass sich Macromo an der Společnosti-Website beteiligt, kontaktieren Sie bitte Macromo unter info@macromo.org.

Bitte beachten Sie, dass Macromo zajistit aktuálnost Vašich údajů. Wenn Sie sich angemeldet haben, müssen Sie sich mit Macromo in Verbindung setzen, bevor Sie Macromo kontaktieren Adresse info@macromo.org.

IX. Závěrečná ustanovení

Nachdem Sie eine Web-App erstellt haben, müssen Sie nur noch einen Klick auf die Seite (18) senden. Nachdem Sie die ersten Schritte ausgeführt haben, müssen Sie die Einstellungen von Macromo ändern. Auf der Web-Seite werden Sie nicht mehr darauf achten, ob Sie sich die Zeit genommen haben. Uživatelé, kteří nedosáhli věku osmnácti (18) let (nebo plnoletosti v daném příslušné jurisdikci), by neměli používat webové stránky, služby a applikace společnosti Macromo bez oprávnění ze strany rodiče nebo zákonn ého zástupce.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů může společnost Macromo kdykoli změnit. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie gerade sind, müssen Sie sich auf die Suche nach einem Webbrowser machen, der noch nicht in Ordnung ist, und Sie können sich keine Sorgen mehr machen. Ich weiß nicht, ob Sie mir eine E-Mail schicken oder nicht, ob ich Ihnen eine E-Mail senden möchte, aber Sie wissen schon, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie tun müssen jich textu.