Afraid to see your DNA results? How we decide which results does Macromo app display

Bojíte se vidět své výsledky DNA? Jak se rozhodujeme, které výsledky aplikace Macromo zobrazí?

S rozvojem lékařských technologií přichází další výzva v podobě rostoucího množství dostupných zdravotních údajů. I když jsou tyto poznatky rozhodně přínosné pro včasnou diagnostiku a účinnější léčbu, je důležité, abychom všechna dostupná data prezentovali komplexně a srozumitelně, abychom naše zákazníky nevyděsili a nezpůsobili jim psychickou újmu nebo jim nezanechali více otázek než odpovědí.

Naším cílem je propojit co nejvíce zdravotních údajů a nabídnout tak komplexní pohled na vaše zdraví. Patří sem výsledky DNA (vyhodnocující vaše predispozice k určitým onemocněním), výsledky krevních testů (umožňující průběžně sledovat aktuální zdravotní stav v různých okamžicích), testy spánku a stresu, jakož i údaje z nositelných zařízení a celkové hodnocení životního stylu.

Takto pracujeme se zdravotními údaji a rozhodujeme, které výsledky zobrazíme.

Tým biologů a genetiků společnosti Macromo vyvinul metodu Macromo Scoring, která rozhoduje o tom, které výsledky se zobrazí uživatelům Macromo. Když pracujeme s riziky známých nemocí, podrobujeme je důkladnému hodnocení na základě čtyř různých faktorů: možnosti prevence, zjistitelnosti, léčitelnosti a zvládnutelnosti. Každému faktoru je přiřazeno relativní skóre od 0 do 10. Například z hlediska možnosti prevence hodnotíme, zda lze zabránit vzniku daného onemocnění. Výsledkem je, že máme nemoci v rozmezí od 0 (nejméně preventabilní, jako je například Huntingtonova choroba) do 10 (nejvíce preventabilní, jako je rakovina plic). Totéž platí i pro další kategorie, přičemž některé nemoci mají v jedné kategorii vyšší skóre a v druhé nižší. Například při hodnocení zjistitelnosti (jak snadné či obtížné je pro lékaře odhalit nemoc, jakmile se začne rozvíjet) jsou některé nemoci, jako například hypertenze, poměrně snadno odhalitelné, a proto jim přidělíme 10 bodů. Jiné, jako Alzheimerova choroba, která získává 0 bodů, jsou mnohem obtížněji zjistitelné. Snadno léčitelné nemoci mohou získat až 10 bodů, jako například hypotyreóza, nebo naopak 0 bodů, pokud (zatím) léčitelné nejsou, jako například ALS. Nakonec měříme, jak snadno lze nemoci zvládnout, od těch nejlépe zvládnutelných (např. cukrovce 2. typu), kterým přiřazujeme 10 bodů, po 0 bodů těm nejméně zvládnutelným (jako je Parkinsonova choroba). Na základě této kategorizace jednotlivých nemocí pak můžeme vytvořit Macromo Scoring, který kombinuje všechny faktory a určuje, se kterými nemocemi můžeme dále pracovat a prezentovat je v naší aplikaci.

Na základě těchto výsledků pak filtrujeme nemoci a poskytujeme informace o těch, kterým lze předcházet nebo je léčit - protože pevně věříme, že lidé mají právo vědět o nich předem, aby mohli jednat.

Proč nebudeme zobrazovat nemoci s nízkým Macromo Scoring

Především je většina nemocí, kterým nelze předcházet, již pečlivě sledována a dobře podchycena stávajícím systémem zdravotní péče. Jsme přesvědčení, že by o takových onemocněních měli informovat pouze odborní lékaři nebo lékařští genetici, kteří jsou dále schopni pacientům poradit s jejich možnostmi a případně s následnou léčbou.

Za druhé, naším cílem je lidi podporovat, ne je děsit. Proto se zabýváme pouze nemocemi, kterým lze předcházet, a nabízíme našim zákazníkům další návody, jak mohou zlepšit svůj životní styl a návyky, aby v budoucnu předešli vzniku onemocnění. Ze stejného důvodu vždy doporučujeme lidem, aby se nezastavili u testu DNA, ale aby nadále aktivně sledovali své zdraví a podnikali proaktivní kroky ke zdravějšímu a šťastnějšímu životu. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak jednat, je řídit se doporučeními, která vám na míru připraví naše mobilní aplikace Macromo.

Usilujeme o lepší zdravotní péči pro všechny

Současně se snažíme o to, aby moderní medicína byla přesnější a holistická v přístupu ke zdravotní péči. Spolupracujeme se zdravotními klinikami, které již Macromo začlenily do svých preventivních plánů, a doufáme, že v budoucnu tuto inovaci přineseme i do běžných nemocnic. Uživatelům naší mobilní aplikace chceme umožnit převzít kontrolu nad svým vlastním zdravím, zároveň však chceme pomoci lékařům činit informovanější rozhodnutí, a tím snížit počet případů neopodstatněného předepisování léků nebo zbytečných vyšetření.

Náš přístup k testování je transparentní a zodpovědný. Všechny vaše data bezpečně ukládáme v EU, a přestože nejsou spojeny s vaší identitou, máte k nim plné vlastnické právo: můžete si je kdykoli stáhnout a konzultovat je se svým lékařem nebo požádat o jejich vymazání.

Informace získané z našich testů by neměly být zdrojem strachu, ale spíše nástrojem růstu a podpory. Není důvod se výsledků testů bát, naopak: převzetí kontroly nad svým zdravím odstraňuje prvotní strach z toho, že nevíte, co vás čeká v budoucnosti. Macromo zobrazuje pouze rizikové faktory vašeho zdraví, které lze zmírnit změnou životního stylu a návyků, abyste jim předešli nebo je zachytili včas. Dříve, než se rozvinou ve vážné problémy. Znalost vašich predispozic a pravidelné sledování vašeho zdraví vám umožní přestat žít ve strachu a převzít odpovědnost za své zdraví. Prozkoumejte širokou nabídku našich testů, vyberte si ten, který je pro vás vhodný, a vydejte se na cestu ke zdravějšímu a šťastnějšímu já!